Podpora investícií

Poskytujeme kompletný servis vypracovania projektov na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ, resp. z iných zdrojov existujúcich na európskej aj…

Inžiniering

V rámci komplexného servisu pri príprave a realizácii investícií zabezpečujeme pre investorov všetky úkony nutné k úspešnému priebehu územného, stavebného…

Projektantská činnosť

Rodinné domy, občianske budovy rôznych účelov (administratívne, kultúrne, vzdelávacie, komerčné a iné), priemyselné stavby a ďalšie.

Realizácie stavieb

Ponúkame architektonický servis bytových domov, občianskych i priemyselných stavieb so skúsenosťami s prípravou ich návrhov a samotnou realizáciou na Slovensku a v Českej republike…

Certifikácie

Sprostredkujeme certifikáciu a dohľadové audity vašich manažérskych systémov podľa ISO 9001:08, 14001:04 a OHSAS 18001:07. V rámci energetického poradenstva vám vieme poskytnúť…

Stavebný dozor

Zmyslom tejto činnosti je zabezpečenie správneho, bezpečného a hospodárneho vykonávania prác na diele. Podľa stavebného zákona ide o kontrolnú a dozornú činnosť predstavujúcu nevyhnutnú súčasť…

© Copyright - CEDISSK.sk created by KERN.ADLER advertising