Projekčná činnosť

Rodinné domy, občianske budovy rôznych účelov (administratívne, kultúrne, vzdelávacie, komerčné a iné), priemyselné stavby a ďalšie.

Realizácie stavieb

Ponúkame architektonický servis bytových domov, občianskych i priemyselných stavieb so skúsenosťami s prípravou ich návrhov a samotnou realizáciou na Slovensku a v Českej republike…

Váš expert na projekčnú činnosť a realizáciu stavieb. Občianske budovy (administratívne, kultúrne, vzdelávacie, komerčné a iné), rodinné domy, čističky odpadových vôd, priemyselné stavby a ďalšie.

© Copyright - CEDISSK.sk